Aivostos program for programmerere

Aivosto er en finsk firma som produserer program for programmering. Våre program og websider er på engelsk, men når du har nåe å spørre, kan du alltid skrive oss på norsk. Vi svarer på svensk eller engelsk.

Visustin

Visustin

Visustin gjører flytskjemaer från din kode. Det også gjører UML-aktivitetskjemaer automatisk. Forstå dine funksjoner med flytdiagram.

Visustin fungerer med ABAP, ActionScript, Ada, ASP, assembler, AutoIt, BASIC, Batch files, C, C++, C#, Clipper, COBOL, ColdFusion, Delphi, Fortran, GW-BASIC, HTML, Java, JavaScript, JCL, JSP, LotusScript, MATLAB, MXML, Pascal, Perl, PHP, PL/I, PL/SQL, PowerBASIC, PowerBuilder PowerScript, PureBasic, Python, QuickBASIC, REALbasic, Rexx, RPG, Ruby, SAS, Tcl, T-SQL, Unix shell script, Visual Basic, VBA, VB.Net, VBScript, Visual FoxPro, XML og XSLT.

Project Analyzer

Project Analyzer

Project Analyzer er et analyseprogram for Visual Basic, VB.NET og VBA. Project Analyzer optimerer og dokumenterer VB-prosjekter. Med Project Analyzer er det lett å forstå hvordan et VB-program funksjonerer.

VB Watch

VB Watch

VB Watch inneholder tre program: Profiler, Protector og Debugger. Med dem prøver du dine program och tillegger feilhåndtering. VB Watch funksjonerer med Visual Basic 6.0.

VB Friend

VB Friend

VB Friend er en add-in for Visual Basic 6.0. Den øker din produktivitet.

Full produktliste på engelsk
Laste ner gratis
Bestillingsinstruksjoner på engelsk