Visustin – Flödesschemagenerator

Visustin är en flödesschemagenerator för programutvecklare. Förvandla källkod till flödesscheman och UML aktivitetsdiagram automatiskt. Rita flödesdiagram med musen. Betrakta diagram och skriv dem ut eller exportera till Visio.

Transformera källkod
till flödesscheman
automatiskt!

Förstå och
förbättra dina
algoritmer.

Ladda ner
Beställ

Visustin fungerar med 49 språk
 • ABAP
 • ActionScript
 • Ada
 • Assembler:
 • – IAR/MSP430
 • – MASM/x86
 • – NASM/x86
 • AutoIt
 • Batch files
 • C/C++
 • C#
 • Clipper
 • COBOL
 • ColdFusion
 • Fortran
 • GW-BASIC
 • HTML
 • Java
 • JavaScript
 • JCL (MVS)
 • JSP
 • LotusScript
 • MATLAB
 • Pascal/Delphi
 • Perl
 • PHP
 • PL/I
 • PL/SQL
 • PowerBASIC
 • PowerScript
 • PureBasic
 • Python
 • QuickBASIC
 • REALbasic
 • Rexx
 • RPG
 • Ruby
 • SAS
 • Shell (bash)
 • Shell (csh)
 • Shell (ksh)
 • Shell (sh)
 • Tcl
 • T-SQL
 • VB.Net
 • VBScript, ASP
 • Visual Basic
 • Visual FoxPro
 • XML
 • XSLT

Visustin för programutvecklare. Visustin är ett automatiserat flödesplanprogram för utvecklare och dokumentförfattare. Visustin läser din källkod och gör flödesscheman eller UML aktivitetsdiagram av den. Visustin läser instruktionerna if och else, loopar och hopp och bygger ett diagram — helt automatiskt. Det krävs ingen manuell ritning.

Visustin gör flödesplaner av ett stort antal programspråk. Se listan.

Visustin för dokumentförfattare. Lägg flödesscheman till ditt projekts dokumentation. Tydliga diagram visar läsaren vad även de mest komplicerade rutinerna gör. Spara ditt arbete med automatiserade dokumentering.

Visustin för kodinspektion. Granska programlogiken med hjälp av flödesplaner. Hitta buggar före användarna. Spara kostnader genom att fixa buggarna tidigare än förut.

Visustin för debugging. Kan du inte se buggen? Titta på flödesdiagrammet för att få en ny insikt och snabba upp avlusningen.

Visustin för underhåll av programvara. Visualisera gamla funktioner för att förstå dem innan förändringar. Efter förändringarna visualisera den nya versionen för att kolla algoritmerna. Högre kvalitet garanterar nöjda användare.

Varför flödesscheman?

Granska algoritmer. Hitta och korrigera fel.

Förstå komplex logik. Se vad ett program verkligen gör.

Jämför funktioner. Hitta skillnader och misstag.

Dokumentera program. Spara arbete med automatiserad generering av dokument.

Läs ett främmande språk. Förstå program skrivna på ett språk du inte känner väl.

Översätt. Ska du översätta ett gammalt program till ett nytt språk? Undvik fel. Visualisera båda versionerna för att upptäcka eventuella skillnader.

Omstrukturera gammal spagettikod. Kontrollera resultatet med flödesscheman.

Förstå det obegripliga. Se trasslig kod i ett nytt ljus. Nya insikter hjälper dig att fixa gamla fel och undvika att lägga till nya.

De viktigaste funktionerna

Automatiska flödesscheman av källkod. Visustin transformerar källkod till flödesplaner automatiskt. En automatiserad layout försäkrar ett optimalt resultat. Tryck på en knapp och du är klar. Flödesplanen visualiserar din kod och kommentarerna också.

Redigera flödesscheman. Justera de automatiskt skapade diagrammen. Lägg till kommentarer, markera viktiga punkter, ändra länkar, finjustera layouten.

Rita flödesscheman manuellt. Rita nya flödesplaner med musen. Planera dina rutiner innan du skapar dem.

UML. Föredrar du UML? Det är inte ett problem! Visustin gör både flödesplaner och UML aktivitetsdiagram.

Skriv ut diagram. Skriv ut ett stort flödesdiagram som en flersidig mosaik. Pressa ihop för att skriv det ut på ett ark.

PDF flödesdiagram. Spara flödesplaner som PDF. De är bra att zooma och visa på monitorn.

Spara flödesdiagram. Spara flödesplaner som bildfiler eller webbsidor. Använd diagram i ditt projekts dokumentation.

Exportera till Visio. Spara ritningsarbete. Omvandla din källkod till flödesdiagram i Microsoft Visio.

Ladda ner gratis

Ladda ner demo
Ladda ner och testa Visustin nu – gratis!

Mer information (på engelska)

Visustins hemsida
Visustin Hjälp
Exempel på flödesplaner

På svenska?

Visustin kommer från Finland. Naturligtvis kan du kontakta oss på svenska. Själva programmet och de flesta av våra webbsidor är på engelska.

Beställ Visustin